دادگاه استیناف فدرال ابوظبی جلسه رسیدگی به پرونده تروریستی "سازمان کمیته عدالت و کرامت" را به 7 مارس موکول کرد. حداکثر مجازات مورد درخواست دادستان عمومی

ابوظبی، 18 فوریه 2024 (وام) – اتاق امنیت دولتی دادگاه استیناف فدرال ابوظبی تصمیم گرفته است که جلسه رسیدگی به پرونده شماره 87 سال 2023 - جرایم امنیتی دولتی را به تعویق بیندازد. شرکت تروریستی "سازمان کمیته عدالت و کرامت" در جلسه 7 مارس، برای استماع دعاوی وکلای مدافع 84 متهم، از جمله افراد و نهادهای مت