امارات 5 نانوایی خودکار را برای آماده شدن برای ورود به نوار غزه به العریش می فرستد

امارات 5 نانوایی خودکار را برای آماده شدن برای ورود به نوار غزه به العریش می فرستد
العریش، 18 فوریه 2024 (وام) – امارات پنج نانوایی اتوماتیک را به عنوان مقدماتی برای ورود به نوار غزه در قالب عملیات بشردوستانه "شواليه گالانت 3" برای حمایت از مردم فلسطین به شهر العریش مصر فرستاده است.این ابتکار در واکنش به کمبود شدید نان در نوار غزه در شرایط کنونی صورت می گیرد. نانوایی های ارائه شده