الزیودی: چشم انداز آینده نگر از رهبری خردمندانه در تجارت خارجی غیرنفتی امارات منعکس شده است

الزیودی: چشم انداز آینده نگر از رهبری خردمندانه در تجارت خارجی غیرنفتی امارات منعکس شده است
ابوظبی، 18 فوریه 2024 (وام) – دکتر ثانی بن احمد آل زیودی، وزیر دولت در امور تجارت خارجی تاکید کرد که چشم انداز آینده نگر رهبری خردمند برای گسترش شبکه شرکای تجاری و سرمایه گذاری به طور قابل توجهی در تجارت خارجی غیرنفتی کالا و خدمات امارات متحده عربی منعکس شد، که در پایان سال 2023 به ثبت اعداد تاریخی