اندونزی خواستار تشکیل سازمان تجارت جهانی در امارات متحده عربی برای رسیدگی به مسائل امنیت غذایی است

اندونزی خواستار تشکیل سازمان تجارت جهانی در امارات متحده عربی برای رسیدگی به مسائل امنیت غذایی است
توسط بینسال عبدالقادرابوظبی، 20 فوریه 2024 (وام) – به گفته دجاتمیکو بریس ویتجکسونو، مدیر کل مذاکرات تجارت بین‌الملل در وزارت بازرگانی اندونزی، اندونزی سیزدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی (MC13) را در هفته آینده در ابوظبی می‌خواهد تا به مسائل دیرینه امنیت غذایی رسیدگی کند.ما باید با ارائه راه