دفتر هوش مصنوعی امارات برای تقویت پذیرش هوش مصنوعی با UNDP توافق نامه امضا می کند

دفتر هوش مصنوعی امارات برای تقویت پذیرش هوش مصنوعی با UNDP توافق نامه امضا می کند
دفتر برنامه های کاربردی هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و کار از راه دور در دولت امارات متحده عربی توافق نامه ای را با برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) برای تقویت تحقیق و توسعه در فناوری های هوش مصنوعی و توانمندسازی استعدادها در منطقه عربی و فراتر از آن امضا کرد.این قرارداد توسط دکتر عبدالله الدرداری،