دبی میزبان بزرگترین نمایشگاه صنعت فرودگاهی جهان در ماه مه خواهد بود

دبی میزبان بزرگترین نمایشگاه صنعت فرودگاهی جهان در ماه مه خواهد بود
دبی، 20 فوریه 2024 (وام) --با توجه به اینکه صنعت هوانوردی غیرنظامی پس از شدیدترین کاهش تعداد مسافران به دلیل شیوع دوم قرن بیست و یکم تقریباً به طور کامل احیا شده است، فرودگاه های سراسر جهان با توسعه و توسعه مجدد خود را آماده می کنند تا تا سال 2030 رونق زیادی در سفرهای هوایی داشته باشند.پیش‌بینی می‌ش