وزارت صنعت و فناوری پیشرفته آمریکا شروع به دریافت نامزدی برای ساخت آن در جوایز امارات 2024 کرد

وزارت صنعت و فناوری پیشرفته آمریکا شروع به دریافت نامزدی برای ساخت آن در جوایز امارات 2024 کرد
دبی، 22 فوریه 2024 (وام) – وزارت صنعت و فناوری پیشرفته (MOIAT) از راه اندازی دومین دوره جوایز بسازید در امارات  به رسمیت شناختن رهبران در بخش صنعتی امارات خبر داد.جوایز افتتاحیه در سال 2023 برگزار شد و از پیشگامان، رویاپردازان، استعدادهای ملی، قهرمانان پایداری و تغییر دهندگان بازی تجلیل شد که مسیری