اجلاس جهانی پلیس به استراتژی هایی برای مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر می پردازد

اجلاس جهانی پلیس به استراتژی هایی برای مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر می پردازد
دبی، 22 فوریه 2024 (وام) – کنفرانس مبارزه با مواد مخدر، یکی از رویدادهای مهم در اجلاس جهانی پلیس به میزبانی پلیس دبی، بر پیشگیری از مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن تحت عنوان "مواد مخدر، قاچاق، ترویج آنلاین مواد مخدر و تاثیر آنها بر جوانان و جامعه" تمرکز دارد.کنفرانس مبارزه با مواد مخدر که قرار است از