وزیر امور خارجه ژاپن: اصلاحات سازمان تجارت جهانی در MC13 در امارات متحده عربی برای مقابله با چالش های جهانی ضروری است

وزیر امور خارجه ژاپن: اصلاحات سازمان تجارت جهانی در MC13 در امارات متحده عربی برای مقابله با چالش های جهانی ضروری است
توسط بینسال عبدالقادرابوظبی، 23 فوریه 2024 (وام) – یوکو کامیکاوا، وزیر امور خارجه ژاپن به خبرگزاری امارات (وام) گفت: سیزدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی (WTO) (MC13) هفته آینده در ابوظبی فرصتی برای این سازمان برای تجهیز خود برای مقابله با چالش های جهانی است.او در مصاحبه ایمیلی با وام از توکیو