جوانان اماراتی آینده تجارت را از طریق "برنامه رهبران تجارت آینده جهانی" شکل می دهند

ابوظبی، 23 فوریه 2024 (وام) – «برنامه رهبران تجارت آینده جهانی» که توسط وزارت اقتصاد با مشارکت اداره توسعه اقتصادی ابوظبی (ADDED) راه اندازی شده است، یک ابتکار ملی پیشگام را  با هدف افزایش مشارکت متخصصان جوان اماراتی در رهبری آینده تجارت خارجی کشور و کمک به دستیابی به اهداف ملی در بر می گیرد.مطابق ب