وزارت سرمایه گذاری امارات شاهد امضای بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری مستقیم خارجی با مصر است

وزارت سرمایه گذاری امارات شاهد امضای بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری مستقیم خارجی با مصر است
ابوظبی، 23 فوریه 2024 (وام) --وزارت سرمایه گذاری امارات بین دولت جمهوری مصر و دولت امارات متحده عربی، به نمایندگی از یک کنسرسیوم خصوصی به رهبری ADQ، یک سرمایه گذار مستقل مستقر در ابوظبی شاهد امضای یک قرارداد مهم بود.بر اساس این توافق که بزرگترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تاریخ مصر است، ADQ 35 میل