اداره برق و آب دبی تلاش های خود را برای حمایت از استراتژی های امارات متحده عربی برای بهبود محیط نوآوری برجسته می کند

اداره برق و آب دبی تلاش های خود را برای حمایت از استراتژی های امارات متحده عربی برای بهبود محیط نوآوری برجسته می کند
دبی، 25 فوریه 2024 (وام) -- اداره برق و آب دبی (DEWA) در ماه نوآوری امارات متحده عربی "نوآوری های امارات 2024" شرکت می کند. این در راستای تعهد DEWA برای ارتقای جایگاه نوآوران امارات به عنوان بزرگترین و برجسته ترین رویداد ملی جهان است.اداره برق و آب دبی چندین فعالیت و رویداد را در دفتر مرکزی خود، مجت