اقتصاددان ارشد سازمان تجارت جهانی تعهد امارات متحده عربی به آزادسازی تجارت قدردانی می کند

اقتصاددان ارشد سازمان تجارت جهانی  تعهد امارات متحده عربی به آزادسازی تجارت قدردانی می کند
ابوظبی، 25 فوریه 2024 (وام ) – رالف اوسا، اقتصاددان ارشد در سازمان تجارت جهانی (WTO)، تعهد امارات متحده عربی به آزادسازی تجارت را ستوده است. از جمله توسعه تجارت سبز و دیجیتال در سطح جهانی، با استناد به تمرکز کشور بر تعرفه های پایین، تنوع صادرات و مشارکت فعال در سیستم تجاری چندجانبه و طرح های بیانیه