محمد بن راشد امید سازان عرب را گرامی می دارد و تأیید می کند: "صنعت امید صنعت زندگی است." تنها راه غلبه بر چالش ها تلاش های مشترک است»

محمد بن راشد امید سازان عرب را گرامی می دارد و تأیید می کند:
دبی، 25 فوریه 2024 (وام) – اعلیحضرت شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی، چهار نامزد نهایی امید سازان عرب را برگزید و به هر کدام یک میلیون درهم پاداش مالی اعطا کرد. با حضور اعلیحضرت حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی و رئیس شورای اجرایی امارت د