نشست ابوظبی کنفرانس پارلمانی سازمان تجارت جهانی سند نهایی را صادر می کند

نشست ابوظبی کنفرانس پارلمانی سازمان تجارت جهانی سند نهایی را صادر می کند
ابوظبی، 25 فوریه 2024 (وام) – سند نهایی نشست ابوظبی کنفرانس پارلمانی سازمان تجارت جهانی بر اهمیت مشارکت پارلمانی در آینده همکاری های چندجانبه در زمینه مسائل تجاری تاکید می کند.مروان المهیری، عضو شورای ملی فدرال (FNC) به عنوان عضو کمیته راهبری کنفرانس پارلمانی سازمان تجارت جهانی و گزارشگر نتایج کنفرا