سازمان اوایل دوران کودکی ابوظبی سومین چرخه برچسب دوستدار والدین را راه اندازی کرد

سازمان اوایل دوران کودکی ابوظبی سومین چرخه برچسب دوستدار والدین را راه اندازی کرد
ابوظبی، 26 فوریه 2024 (وم) – سازمان اوایل دوران کودکی ابوظبی (ECA)، در راستای چشم انداز رهبری امارات متحده عربی و تعهد آن به رشد اولیه دوران کودکی، برنامه برچسب دوستدار والدین خود را برای دوره سوم راه اندازی کرده است و اکنون درخواست هایی را برای سازمان ها برای کسب این برچسب می پذیرد.این برنامه که بر