شرکت پارکین قصد خود را برای عرضه سهام خود در بازار مالی دبی اعلام کرد

شرکت پارکین قصد خود را برای عرضه سهام خود در بازار مالی دبی اعلام کرد
شرکت پارکین PJSC، بزرگترین ارائه دهنده تسهیلات و خدمات پارکینگ پولی در دبی، امروز اعلام کرد که قصد دارد با عرضه اولیه عمومی (IPO) و عرضه سهام عادی خود برای معامله در بازار مالی دبی (DFM) اقدام کند.در مجموع 749,700,000 سهم با ارزش اسمی 0.02 درهم هر سهم در عرضه پارکین آتی عرضه خواهد شد که نشان دهنده 2