سیزدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی: سوئد 27 میلیون کرون برای حمایت از رشد تجارت در کشورهای کمتر توسعه یافته از طریق تسهیلات چارچوب تقویت شده اعطا می کند

سیزدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی: سوئد 27 میلیون کرون برای حمایت از رشد تجارت در کشورهای کمتر توسعه یافته از طریق تسهیلات چارچوب تقویت شده اعطا می کند
ابوظبی، 28 فوریه 2024 (وام) --دولت سوئد 27 میلیون کرون (تقریباً 2.3 میلیون CHF یا 2.5 میلیون درهم) برای کمک به کشورهای کمتر توسعه یافته (LDC) برای حفظ رشد اقتصادی با حمایت چارچوب یکپارچه پیشرفته (EIF) کمک می کند.کمک سوئد به تسهیلات موقت EIF است که به منظور پر کردن شکاف بین پایان فاز دو EIF و ایجاد م