Investopia 2024 دارای 11 جلسه است که فرصت های سرمایه گذاری در اقتصاد جدید را بررسی می کند

Investopia 2024 دارای 11 جلسه است که فرصت های سرمایه گذاری در اقتصاد جدید را بررسی می کند
ابوظبی، 28 فوریه 2024 (وام) – روز افتتاحیه Investopia 2024 که در St. Regis Sadiyaat در ابوظبی برگزار شد، شاهد 11 میزگرد با حضور 37 کارشناس بود. که بینش خود را در مورد فرصت های سرمایه گذاری در بخش های اقتصاد جدید، فناوری، اقتصاد دایره ای، اقتصاد خلاق، مهمان نوازی، ورزش و هوانوردی ارائه کردند.شرکت کنن