امارات در نشست وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی کشورهای بریکس شرکت می کند

امارات در نشست وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی کشورهای بریکس شرکت می کند
سائو پائولو، 28 فوریه 2024 (وام) -- امارات متحده عربی به نمایندگی از وزارت دارایی و بانک مرکزی امارات متحده عربی (CBUAE)، در اولین نشست وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی BRICS که در 27 فوریه در سائوپائولو، برزیل برگزار شد، شرکت کرد.هیئت امارات متحده عربی شامل محمد هادی الحسینی، وزیر امور مالی، ابراهیم