امارات و مصر عملیات «پرندگان خیر» را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه در شمال غزه آغاز کردند

امارات و مصر عملیات «پرندگان خیر» را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه در شمال غزه آغاز کردند
غزه، 29 فوریه 2024 (وام) – فرماندهی عملیات مشترک وزارت دفاع از آغاز عملیات «پرندگان خیر» برای ارسال کمک‌های بشردوستانه و امدادی توسط نیروی هوایی امارات و نیروی هوایی مصر در شمال نوار غزه خبر داد. هدف از این عملیات کاهش درد و رنج مردم فلسطین به دلیل جنگ و کمک به آنها برای غلبه بر شرایط دشواری است که