امارات متحده عربی در نشست وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی G20 شرکت می کند

امارات متحده عربی در نشست وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی G20 شرکت می کند
سائو پائولو، 29 فوریه 2024 (وام) --امارات متحده عربی به نمایندگی از وزارت دارایی و بانک مرکزی امارات متحده عربی، در اولین نشست وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی G20 (FMCBG) تحت ریاست برزیل که در 28 و 29 فوریه در سائوپائولو برگزار شد، شرکت کرد.هیئت امارات متحده عربی به ریاست محمد هادی الحسینی، وزیر دول