مجله «الجندی» شماره خود را برای مارس 2024 منتشر می کند

مجله «الجندی» شماره خود را برای مارس 2024 منتشر می کند
ابوظبی، 1 مارس 2024 (وام) – مجله الجندی که توسط وزارت دفاع امارات متحده عربی صادر شده است، شماره 602 مارس 2024 جدید خود را به دو زبان عربی و انگلیسی منتشر کرده است. این مجله مهم ترین رویدادها و اخبار مربوط به وزارت دفاع و نیروهای مسلح امارات را بررسی می کند.تحت عنوان “اجلاس جهانی دولت: بستری جهانی ب