سازمان تجارت جهانی تعلیق عوارض گمرکی برای تجارت الکترونیک را تا سال 2026 تمدید کرد

سازمان تجارت جهانی تعلیق عوارض گمرکی برای تجارت الکترونیک را تا سال 2026 تمدید کرد
ابوظبی، 1 مارس 2024 (وام) -- در یک تحول بزرگ در سیزدهمین کنفرانس وزیران (MC13) که در ابوظبی برگزار شد، سازمان تجارت جهانی (WTO) تعلیق عوارض گمرکی برای تجارت الکترونیک را تا برگزاری چهاردهمین کنفرانس وزیران در سال 2026 تمدید کرد.این تصمیم نشان‌دهنده یک دستاورد مهم برای MC13 است، که همچنین شاهد بحث‌ها