WTO MC13: وزرای تجارت و صنعت از تلاش های پیشرو امارات متحده عربی برای شکل دادن به آینده تجارت جهانی تقدیر کردند

WTO MC13: وزرای تجارت و صنعت از تلاش های پیشرو امارات متحده عربی برای شکل دادن به آینده تجارت جهانی تقدیر کردند
ابوظبی، 1 مارس 2024 (وام) – وزرای تجارت و صنعت از تلاش های پیشرو امارات در میزبانی سیزدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی (MC13) قدردانی کردند.آنها از تلاش های امارات متحده عربی در تسهیل گفتگوهای سازنده بین کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی برای تقویت همکاری های بین المللی برای آینده اقتصادی پایدار