الزیودی: پرونده کشاورزی برای اولین بار در کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی مطرح شد

الزیودی: پرونده کشاورزی برای اولین بار در کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی مطرح شد
ابوظبی، 1 مارس 2024 (WAM) – دکتر ثانی بن احمد آل زیودی وزیر تجارت خارجی و رئیس سیزدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی گفت که کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی مجدداً بر اصول اصلی سازمان تجارت جهانی تأکید کردند و در جریان رویداد جهانی به برخی پرونده‌های مهم برای مرحله آتی پرداختند تا به یک سیستم تجا