سیزدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی با بیانیه ابوظبی به پایان رسید و توافقنامه های تجاری و توسعه کلیدی را تضمین کرد

سیزدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی با بیانیه ابوظبی به پایان رسید و توافقنامه های تجاری و توسعه کلیدی را تضمین کرد
ابوظبی، 2 مارس 2024 (وام) -- سیزدهمین کنفرانس وزیران (MC13) سازمان تجارت جهانی (WTO) با پذیرش بیانیه ابوظبی به پایان رسید، سند برجسته ای که توافقنامه های تجاری مهم جدیدی را تضمین می کند که مزایای سیستم تجارت جهانی را به کشورهای بیشتری گسترش می دهد.پس از یک هفته مذاکرات فشرده، دکتر ثانی الزیودی، وزیر