UNEP: کشورهای ثروتمند شش برابر بیشتر از منابع استفاده می کنند و 10 برابر اثرات آب و هوایی نسبت به کشورهای کم درآمد ایجاد می کنند

انتظار می‌رود استخراج مواد تا سال 2060 60 درصد افزایش یابد و می‌تواند تلاش‌ها را برای دستیابی به اهداف نه تنها آب و هوا، تنوع زیستی و آلودگی، بلکه رونق اقتصادی و رفاه انسان را نیز از مسیر خود خارج کند.طبق گزارشی که توسط پنل منابع بین المللی به میزبانی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) منتشر ش