امارات متحده عربی از تجارت آزاد و سرمایه گذاری برای تقویت رشد جهانی حمایت می کند

امارات متحده عربی از تجارت آزاد و سرمایه گذاری برای تقویت رشد جهانی حمایت می کند
ابوظبی، 3 مارس 2024 (وام) -- مقامات اقتصادی بر نقش مهم امارات متحده عربی در حمایت از جریان آزاد تجارت و سرمایه گذاری برای پیشبرد رشد اقتصاد جهانی تاکید کرده اند. آنها همچنین بر تعهد کشور به تقویت همکاری های بین المللی و ایجاد مشارکت هایی که موجب توسعه و شکوفایی می شود، تاکید کردند.در بیانیه‌ای به خب