اجلاس جهانی پلیس شامل نمایشگاه فناوری، بحث‌های میزگرد، رویدادهای جانبی، نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های آموزشی است

اجلاس جهانی پلیس شامل نمایشگاه فناوری، بحث‌های میزگرد، رویدادهای جانبی، نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های آموزشی است
دبی، 3 مارس 2024 (وام) - سومین دوره اجلاس جهانی پلیس شامل رویدادهای همراه مختلف مانند نمایشگاه فناوری، کنفرانس ها، نمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی است.این طرح‌ها برای تقویت همکاری و تسهیل بحث‌های معنادار میان پلیس، هیئت‌های امنیتی و نمایندگان سازمانی طراحی شده‌اند. هدف نهایی ایجاد توصیه ها و نتایجی