شرکت امارات در دهمین نشست وزیران شورای مشورتی کریدور گاز جنوبی در باکو

شرکت امارات در دهمین نشست وزیران شورای مشورتی کریدور گاز جنوبی در باکو
باکو، 3 مارس 2024 (وام) – سهیل بن محمد المزروعی وزیر انرژی و زیرساخت در راس هیئت عالی رتبه امارات به جمهوری آذربایجان برای شرکت در دهمین اجلاس وزیران شورای مشورتی کریدور گاز جنوبی (SGC) و دومین اجلاس وزیران شورای مشورتی انرژی سبز.این دیدارها توسط الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان با حضور چند وزیر ا