وزیر ایرلند: ایرلند می خواهد دروازه امارات به اروپا شود

وزیر ایرلند: ایرلند می خواهد دروازه امارات به اروپا شود
توسط بینسال عبدالقادرابوظبی، 4 مارس 2024 (وام) – سیمون کاونی، وزیر کار، تجارت و اشتغال ایرلند به خبرگزاری امارات (وام) گفت: ایرلند می‌خواهد به دروازه امارات و سایر کشورهای خلیج عرب به بازار اتحادیه اروپا تبدیل شود.او به عنوان شاهدی از روابط پر رونق، بر رشد فزاینده دیاسپورای ایرلندی در کشورهای شورای