نهمین دوره روز ملی ورزش از پنجشنبه آغاز می شود

نهمین دوره روز ملی ورزش از پنجشنبه آغاز می شود
نهمین دوره ابتکار روز ملی ورزش که قرار است پنجشنبه 7 مارس با شعار "امارات متحده عربی ما را گرد هم می آورد" برگزار شود، علاوه بر سایر برنامه های فرعی ورزشی، شامل 7 رویداد اصلی در هر امارت خواهد بود.این رویدادها از ساعات اولیه روز ورزش آغاز می شود و به مدت 24 ساعت به طور مداوم ادامه خواهد داشت.این امر