دفتر سرمایه گذاری ابوظبی، ادریس البا اتحاد استراتژیک در مورد غذا و آب را ایجاد کرد

دفتر سرمایه گذاری ابوظبی، ادریس البا اتحاد استراتژیک در مورد غذا و آب را ایجاد کرد
ابوظبی، 4 مارس 2024 (وام) -- دفتر سرمایه گذاری ابوظبی (ADIO) با هنرپیشه مشهور و بشردوستانه ادریس البا همکاری کرده است تا چشم انداز امارت را برای آینده ای امن و پایدار برای آب و غذا به کار گیرد.این مشارکت بر ظهور امارت به عنوان یک پیشگام جهانی در تولید غذا و تصفیه آب، با راه حل های فناوری پایدار، سرم