مدیر کل COP28 در جریان نشست وزرای دارایی گروه 20 در برزیل خواستار همکاری بیشتر در زمینه تامین مالی آب و هوا شد

مدیر کل COP28 در جریان نشست وزرای دارایی گروه 20 در برزیل خواستار همکاری بیشتر در زمینه تامین مالی آب و هوا شد
سائو پائولو، 5 مارس 2024 (وام) -- سفیر ماجد السویدی، مدیر کل COP28، سفر خود به برزیل را به پایان رسانده است، جایی که وی از سهامداران کلیدی مالی خواست تا همکاری در زمینه تامین مالی آب و هوا را تقویت کنند.او در طول سفر خود بر چارچوب مالی جهانی آب و هوا که توسط رهبران کلیدی جهان در COP28 راه اندازی و ت