شارجه در سال 2023 پذیرای بیش از 400000 بازدید کننده اروپایی است

شارجه در سال 2023 پذیرای بیش از 400000 بازدید کننده اروپایی است
برلین، 6 مارس 2024 (وام) – امارت شارجه در سال 2023 شاهد افزایش چشمگیر بازدیدکنندگان اروپایی از امارت بود و از بیش از 400000 بازدیدکننده از بازار اروپا استقبال کرد. این افزایش قابل توجه 28 درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد و اروپایی ها 27 درصد از کل بازدیدکنندگان را تشکیل می دهند.اداره توسعه باز