دفتر صادرات ابوظبی در کنفرانس TXF MENA شرکت می کند

دفتر صادرات ابوظبی در کنفرانس TXF MENA شرکت می کند
دفتر صادرات ابوظبی (ADEX)، بازوی تامین مالی صادرات صندوق توسعه ابوظبی (ADFD)، در کنفرانس TXF MENA شرکت کرد و سومین سال متوالی همکاری خود با این رویداد را رقم زد.این کنفرانس که در 5 تا 6 مارس در دبی برگزار شد، رهبران و کارشناسان صنعت را گرد هم آورد تا در مورد پویایی های اقتصادی فعلی بحث کنند و بستری