امارات و مصر به ارسال کمک های بشردوستانه در شمال غزه در چارچوب عملیات "پرندگان خیر" ادامه می دهند

امارات و مصر به ارسال کمک های بشردوستانه در شمال غزه در چارچوب عملیات
ابوظبی، 7 مارس 2024 (وام) - امارات متحده عربی و جمهوری عربی مصر به ارسال کمک های بشردوستانه و امدادی به شمال نوار غزه ادامه دادند.فرماندهی عملیات مشترک وزارت دفاع از اجرای چهارمین پرتاب کمک های بشردوستانه و امدادی توسط نیروی هوایی امارات و نیروی هوایی مصر در شمال نوار غزه خبر داد. به عنوان بخشی از ع