نشست وزارت اقتصاد برای بحث در مورد مهم "قانون تجارت از طریق فناوری مدرن" برگزار می شود

نشست وزارت اقتصاد برای بحث در مورد مهم
ابوظبی، 7 مارس 2024 (وام) --وزارت اقتصاد امروز مجمعی را با عنوان «تجارت از طریق ابزارهای فناوری مدرن: فراتر از تجارت دیجیتال» با حضور عبدالله بن طوق المری، وزیر اقتصاد برگزار کرد. عبدالله احمد الصالح، معاون وزیر اقتصاد، تعدادی از مقامات، مدیران ارشد اجرایی، و نمایندگان سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و