شهر پایدار مقصد جدید IMMERSEE را راه اندازی می کند

شهر پایدار مقصد جدید IMMERSEE را راه اندازی می کند
دبی، 7 مارس 2024 (وام) – شهر پایدار - دبی از "IMMERSEE"، مقصد هنری و فرهنگی جدید خود رونمایی کرد. این فضا به پیشبرد آموزش پایداری اختصاص یافته است، به اشتراک گذاشته شد.این مرکز که در موسسه SEE - ساختمان انتشار خالص صفر قرار دارد - به طور کامل با انرژی خورشیدی کار می کند و از ظرفیت موسسه برای تولید 3