کلاسیک ابوظبی 2024 قطعات انگلیسی از هنرمندان مشهور جهان را به نمایش می گذارد

کلاسیک ابوظبی 2024 قطعات انگلیسی از هنرمندان مشهور جهان را به نمایش می گذارد
دپارتمان فرهنگ و گردشگری ابوظبی (DCT Abu Dhabi) اولین سری از اجراهای کلاسیک قابل توجه را اعلام کرد که قرار است در نمایشگاه کلاسیک ابوظبی 2024 که توسط فرهنگ ابوظبی ارائه می شود، برگزار شود. با اجرای برنامه های دیگری که قرار است در زمان مقرر اعلام شود، کلاسیک ابوظبی در طول سال برگزار می شود و منتخبی ا