جشنواره شیخ زاید ثبت اسناد رسمی در کتاب رکوردهای جهانی گینس 2024 را جشن می گیرد

جشنواره شیخ زاید ثبت اسناد رسمی در کتاب رکوردهای جهانی گینس 2024 را جشن می گیرد
بوظبی، 8 مارس 2024 (WAM) – جشنواره شیخ زاید 2023-2024، که در منطقه الوثبه، پایتخت، ابوظبی برگزار می شود، به طور رسمی در آخرین ویرایش کتاب رکوردهای جهانی گینس به رسمیت شناخته شده و ثبت شده است. رکوردهای متنوع متعدد آن که توسط ناشران دایره المعارف در جریان رویدادها و فعالیت های بزرگترین نسخه در تاریخ