بنیاد امارات، PureHealth ابتکار عمل ابوظبی را راه اندازی می کند

بنیاد امارات، PureHealth ابتکار عمل ابوظبی را راه اندازی می کند
ابوظبی، 9 مارس 2024 (وام) –  با حضور جناب شیخ ذیاب بن محمد بن زاید آل نهیان، معاون رئیس دیوان ریاست جمهوری برای توسعه و امور قهرمانان سقوط کرده، بنیاد امارات با PureHealth برای راه اندازی ابتکار عمل ابوظبی همکاری کرده است.جناب شیخ سیاب در مورد ابتکار عمل برای ترویج بیشتر سبک زندگی فعال و سالم در ابو