Jusoor International خطر اطلاعات نادرست در مناطق درگیری را برجسته می کند و نیاز به مقابله با آن دارد

Jusoor International خطر اطلاعات نادرست در مناطق درگیری را برجسته می کند و نیاز به مقابله با آن دارد
ژنو، 9 مارس 2024 (وام) -- جوسور بین المللی برای رسانه و توسعه، یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی، رویدادی را در حاشیه پنجاه و پنجمین نشست شورای حقوق بشر با عنوان "اطلاعات نادرست در مناطق درگیری" ترتیب داد.مداخلات سخنرانان بر جدی بودن این پدیده و میزان تأثیر اطلاعات نادرست بر جوامع، مردم، افراد و زندگی