امارات و یونان در مورد روابط اقتصادی در چارچوب مشارکت استراتژیک جامع گفتگو می کنند

امارات و یونان در مورد روابط اقتصادی در چارچوب مشارکت استراتژیک جامع گفتگو می کنند
آتن، 10 مارس 2024 (وام) -- دکتر سلطان بن احمد الجابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته و رئیس COP28، به عنوان بخشی از یک سفر رسمی کاری به یونان در راس هیئتی متشکل از مقامات دولتی و نمایندگان بخش خصوصی به یونان رفت.در جریان این سفر، دکتر الجابر چندین دیدار دوجانبه با کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان دا