اتاق فجیره درباره حمایت از محصولات کشاورزی و دامی محلی بحث می کند

اتاق فجیره درباره حمایت از محصولات کشاورزی و دامی محلی بحث می کند
فجیره، 11 مارس 2024 (وام) -- هیئت مدیره اتاق بازرگانی و صنعت فجیره در مورد آمادگی های جاری برای راه اندازی جشنواره رمضان دیبا در مرکز نمایشگاه دیبا که وابسته به اتاق است، بحث و گفتگو کرد. این بحث در پنجمین جلسه عادی هیئت مدیره به ریاست سرور حمد الزهری، نایب رئیس هیئت مدیره اتاق فجیره صورت گرفت. این