RTA قرارداد 278 میلیون درهم برای پروژه نورپردازی خیابان ها در 40 منطقه منعقد می کند

RTA قرارداد 278 میلیون درهم برای پروژه نورپردازی خیابان ها در 40 منطقه منعقد می کند
دبی، 2 ژانویه 2024 (وام) –  اداره راه و حمل و نقل دبی (RTA) قراردادی به ارزش 278 میلیون درهم برای پروژه روشنایی خیابانی که 40 منطقه و خیابان را پوشش می دهد، منعقد کرده است. این پروژه بخشی از طرح روشنایی خیابان 2023-2026 است که هدف آن ارتقای زیرساخت تاسیسات شبکه جاده ای برای همگامی با توسعه مداوم دبی