وزارت منابع انسانی و بومی سازی اجرای اهداف اماراتی را بر روی بیش از 12000 شرکت خصوصی با 20 تا 49 کارمند آغاز می کند

وزارت منابع انسانی و بومی سازی اجرای اهداف اماراتی را بر روی بیش از 12000 شرکت خصوصی با 20 تا 49 کارمند آغاز می کند
دبی، 2 ژانویه 2024 (وام) –  وزارت منابع انسانی و بومی سازی(MoHRE) اجرای تصمیم کابینه را برای گسترش دامنه شرکت های مشمول اهداف اماراتی آغاز کرده است.که در آن بیش از 12000 شرکت با 20 تا 49 کارمند، ملزم به استخدام حداقل یک شهروند اماراتی در سال 2024 و یک شهروند دیگر در سال 2025 هستند.این وزارتخانه اخیر