بزرگترین نسخه جشنواره MOTN بیش از 266000 بازدید کننده را جذب می کند

بزرگترین نسخه جشنواره MOTN بیش از 266000 بازدید کننده را جذب می کند
بیش از 266000 بازدیدکننده برای فصلی غنی از لحظات خانوادگی، سرگرمی های زنده و فعالیت های خلاقانه در بزرگترین دوره جشنواره مادر ملت (MOTN)، رویداد سرگرمی نهایی منطقه، گرد هم آمدند.این رویداد شاهد 493 اجرا توسط هنرمندان در سطح جهانی، مجموعه ای از هیجانات کارناوال بین المللی، تجربیات هنری همهجانبه، فعا