محمد بن راشد دستاوردهای کابینه را بررسی می کند. نتیجه 2023

محمد بن راشد دستاوردهای کابینه را بررسی می کند. نتیجه 2023
ابوظبی، 5 ژانویه 2024 (وام) – اعلیحضرت شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات و حاکم دبی، ریاست جلسه کابینه امارات در قصر الوطن، ابوظبی را بر عهده داشت.  با حضور اعلیحضرت شیخ منصور بن زاید آل نهیان، معاون رئیس جمهور، معاون نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری؛ جناب شیخ مکتوم ب